Information om unionsregistret inför den fjärde handelsperioden

Nedan följer teknisk information avseende unionsregistret inför den fjärde handelsperioden.

Torsdag den 31 december kl. 16.00 till den 4 januari kl. 12.00 kommer unionsregistret att vara stängt på grund av underhållsarbete inför den fjärde handelsperioden. Under denna tid är det inte möjligt att ha tillgång till registret.

Efter den 4 januari kommer unionsregistret att vara uppdaterat med de nya funktionerna.

För mer information om förändringar som fjärde handelsperioden medför läs mer här

Avslag på processer

För att inte få ett automatiskt avslag på era processer måste processerna vara godkända före den 31 december. Processen måste godkännas av två ombud. Om ett ombud har initierat en process måste ett annat ombud godkänna processen. Gå därför in och titta om ni har några processer som ännu inte är godkända. Om ni har en process som har godkänts av ett andra ombud, men är utsatt för en tidsfördröjning i systemet, behöver ni inte göra något. Dessa processer kommer inte att avslås.