Kommande konferens: Wind power research in focus 2020

Den 13 oktober genomförs Wind power research in focus för sjätte gången. Välkommen till Stockholm och ett fullspäckat program kring forskning och utveckling av vindkraft.

Wind power research in focus är en konferens organiserad av SWPTC, StandUp for Wind, Vindforsk och Energimyndigheten. Konferensen riktar sig till dig som är verksam inom eller intresserad av forskning och innovation inom vindkraftsområdet. Fokus kommer ligga på spridning av forskningsresultat, erfarenhetsutbyte och dialog med vindenergibranschen. Vi kommer även att presentera Sveriges deltagande i internationellt forskningsarbete inom IEA Wind Tasks.

Wind power research in focus går av stapeln dagen före den största branschkonferensen i Sverige inom vindkraft, VIND 2020, och är ett forskningsinriktat komplement till programmet från branschkonferensen. Konferensens presentationer hålls huvudsakligen på engelska. Programmet kommer att presenteras inom kort, och anmälan öppnar senare i vår.  

Kontaktpersoner

Energimyndigheten, Elektra Kleusberg, 016-542 06 16

StandUp for Wind, Stefan Ivanell, 018-471 83 60

SWPTC, Sara Fogelström, 031-772 1662

Vindforsk, Åsa Elmqvist, 08-677 27 61