Kunskapen om laddfordon har ökat i hela landet

Kunskapen om laddfordon är idag mer utbredd över hela landet. Det är en bra förutsättning för en ökad elektrifiering av transportsektorn. Det visar en ny enkätundersökning som Energimyndigheten har genomfört.

Energimyndigheten har följt utvecklingen av kunskap och inställning till laddfordon från 2013 och denna är den fjärde undersökningen som genomförts. I undersökningen kan man fastslå att kunskapen har ökat i hela landet och förhållningssättet är mer nyanserat.

– Elektrifiering är en viktig pusselbit för att nå klimatmålen och att nå en bred acceptans och förståelse är viktigt. Att kunskapen har ökat i hela landet är positivt, då laddfordon är på flera sätt enklare att ha utanför trånga städer, säger Martina Wikström, handläggare på Energimyndigheten.

Inställningen till laddfordon är fortsatt i stort sett positiv men nytt är att fler respondenter börjat reflektera över laddfordon på ett sätt som de tidigare inte har gjort.

Utbyggnaden av laddinfrastruktur

Andelen som anser att utbyggnaden av laddinfrastruktur är otillräcklig har minskat och förståelsen kring laddning samt betydelsen av att ha en laddstation där man parkerar på natten har i denna undersökning blivit påtagligt.

Energimyndigheten har sedan 2015 haft ett nationellt samordningsuppdrag kring laddinfrastruktur. En viktig del av uppdraget har varit att öka kunskapen om användning av laddfordon. Energimyndigheten har till exempel utbildat kommunernas energi- och klimatrådgivare.

– Att kunna diskutera fordonsinköp med en kunnig person, som har kännedom om de lokala förutsättningarna, är mycket viktigt, säger Martina Wikström. 

Det finns en god kännedom kring olika styrmedel som påverkar inköp av laddfordon. Nästan 75 procent av respondenterna känner till att det finns styrmedel som minskar inköpspriset och nästan hälften av alla respondenter känner till att det finns investeringsstöd till laddstationer. Bland de som uppger att de har hög kunskap om laddfordon är det 75 procent som känner till att det finns en möjlighet till investeringsstöd.

Dataunderlaget från 2013 till 2020 finns i sin tillgängligt i sin helhet för fortsatt användning.