Kvartalsrapport för elcertifikatmarknaden publiceras fredag 20 november

Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar kvartalsrapport nr 3 för 2020 om elcertifikatmarknaden fredag 20 november klockan 13.00.

Rapporten är en statusrapport för elcertifikatmarknaden och innehåller bland annat information om godkända anläggningar, elcertifikatsberättigad elproduktion, tilldelning av elcertifikat, projekt under konstruktion, kvotpliktig elanvändning och prisutveckling.

I samband med kvartalsrapporten kommer Energimyndigheten även publicera en uppdaterad lista med planerade projekt.

Kvartalsrapporten och listan med planerade projekt kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på vår webbsida för marknadsstatistik.

Datum för kvartalsrapporter 2020

Kvartalsrapport 4, 2020
22 februari 2021