Kvartalsrapport nr 4 för den gemensamma elcertifikatmarknaden

Sedan den gemensamma elcertifikatmarknaden startade 2012, har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 34,4TWh tagits i drift och godkänts för elcertifikat. Av detta är 23,9 TWh driftsatt i Sverige och 10,5 TWh är driftsatt i Norge. Det framgår i kvartalsrapport nr 4 2019 för den gemensamma elcertifikatmarknaden.

Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma målet om 28,4 TWh ny förnybar elproduktion till 2020, samt i Sveriges mål om ytterligare 18 TWh till 2030. Totalt är ytterligare 23,3 TWh under byggnation per 1 januari 2020, med 12,4 TWh i Sverige och 10,9 TWh i Norge.

Utöver detta finns fler projekt inom förnybar el i Sverige där investeringsbeslut har tagits. Dessa projekt omfattar en beräknad normalårsproduktion på 3,8 TWh.

Energimyndighetens och NVEs (Norges Vassdrags og- Energidirektorat) gemensamma kvartalsrapport innehåller bland annat information om godkända anläggningar i Sverige och Norge, och ger en översikt över marknadspriser, behållning av elcertifikat, kvotpliktig elanvändning och antal utfärdade elcertifikat.

Ladda ner och läs kvartalsrapporten för elcertifikatmarknaden kvartal 4 2019 här. På samma sida hittas en lista med planerade projekt i Sverige som uppdateras kvartalsvis.

NVE publicerar även uppdateringar för planerade projekt för varje kvartal baserat på deras beviljande av nätkoncession. Sammanställningarna hittar ni här.

NVE och Energimyndigheten arbetar kontinuerligt med att förbättra informationen till elcertifikatmarknaden. Energimyndigheten tar gärna emot återkopplingar och inspel som kan förbättra rapporten.

Skicka din kommentar till elcert...@energimyndigheten.se

Du kanske också vill läsa

Statistik och marknadsinformation om elcertifikat.