Lagförslag om klimatdeklarationer av långväga resor

Fem myndigheter lämnar på uppdrag av regeringen ett gemensant förslag till hur en lag om obligatoriska klimatdeklarationer kan utformas. Detta för att det ska bli enklare för resenärer att välja resor med lägre klimatpåverkan. Alla transportörer som riktar sig till den svenska marknaden och som också utför resan föreslås omfattas av kravet på klimatdeklaration.

Det är Trafikanalys som har samordnat ett myndighetsgemensamt utredningsarbete tillsammans med Energimyndigheten, Konsumentverket, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen. Frågan om klimatdeklarationer har utretts på uppdrag av regeringen.

Mer information finns i Trafikanalys pressmeddelande.