Länkning till Schweiz ETS

Länkningsbeslutet till det schweiziska nationella utsläppshandelssystem till EU:s utsläppshandelssystem trädde i kraft 1 januari 2020.

Länkningen innebär att utsläppsrätter kan användas för överlämnande i respektive system. Enligt Kommissionen är överföringar mellan de två olika systemen möjligt från maj 2020. För mer information har Kommissionen släppt en FAQ.

Observera att 2020-års utsläpp endast kan kompenseras av utsläppsrätter utfärdade 2020 eller tidigare.