Lär dig mer om värdet av ditt företags immateriella tillgångar

Energimyndigheten bjuder in innovativa företag med energikoppling till en digital utbildning i immaterialrättsstrategi. Syftet är att underlätta och snabba upp processen för att ta en svensk innovation till en internationell marknad. Vi genomför detta i samarbete med experter hos Patent- och Registreringsverket (PRV).

Utbildningen genomförs som ett webbinarium 3 november 10.30–14.45. Anmälan senast 2 november.

Immateriella tillgångar utgörs främst av olika former av kunskap och ett företags största värde finns ofta här. Det kan vara unik kunskap som byggts upp inom företaget, skisser, uppfinningar, kundregister, företagets varumärke eller informationsmaterial. Hantering av immateriella tillgångar är ofta av strategisk vikt, till exempel om man avser att internationalisera. Skydd av immateriella tillgångar kan även vara den grund som hela din affärsplan bygger på.

Energimyndigheten erbjuder nu möjlighet att öka din kunskap och förståelse för immateriella rättigheter.

Utbildningen består av två steg:

Steg 1 – Utbildning om immateriella tillgångar Energimyndigheten arrangerar ett webbinarium under en dag, där PRV berättar om vikten av att hantera immateriella tillgångar och hur man kan använda den verktygslåda av immaterialrätter som finns tillgänglig.

Steg 2 – Situationsbaserad coaching Varje företag får ett coaching tillfälle via ett digitalt möte på två timmar med en konsult som är expert på strategier för immateriella tillgångar från PRV. Länk till anmälan i högerspalt.

Anmälan och mer information.