Månadsrapport för den gemensamma elcertifikatmarknaden

Sedan den gemensamma elcertifikatmarknaden startade 2012 har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 41,82 TWh tagits i drift och godkänts för elcertifikat. De senaste fyra månaderna har anläggningar med en normalårsproduktion på 2,78 TWh tagits i drift varav 0,34 TWh under oktober månad.

Under de fyra senaste månaderna har anläggningar motsvarande 1,14 TWh tagits i drift i Sverige och 1,64 TWh i Norge vilket innebär att 4,58 TWh återstår till 46,4 TWh. Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma målet om 46,4 TWh ny förnybar elproduktion.

Här finns månadsrapporten oktober.

Läs om Norges månadsrapport här.

Nästa publicering sker torsdag den 10 december kl 13.00 

 

Igår beslutade riksdagen om svensk stoppregel vid utgången av 2021. Beslutet innebär även att elcertifikatsystemet avslutas vid utgången av 2035.

Här kan ni läsa riksdagens beslut och regeringens proposition 2020/21:16 Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019.