Marknadsseminarium 11 juni 2020

Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap om elcertifikatmarknaden. Som ett led i detta arbetet arrangerar vi ett svensk-norskt elcertifikatseminarium. På grund av Covid-19 arrangeras seminariet som ett kortare webbseminarium.

Torsdagen den 11 juni 2020 klockan 12.30 – 14.30 bjuder Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) in till ett digitalt marknadsseminarium om elcertifikat. Anmälan sker via anmälningssidan senast idag den 8 juni.  

Anmälda deltagare kommer få en länk för att delta via e-post under torsdag förmiddag, den 11 juni. Samma dag kommer NVE och Energimyndigheten publicera årsrapporten för elcertifikatmarknaden 2019 samt alla presentationer för webbseminariet. Detta kommer publiceras i en nyhet samt på myndigheternas webbplatser innan seminariet.  

Program marknadsseminarium:

12:30 – 12:40: Inledning - NVE

12:40 – 13:00: Status i elcertifikatmarknaden - NVE och Energimyndigheten

13:05 – 13:20: Tekniska justeringar - NVE och Energimyndigheten

13:25 – 14:15: Status kontrollstation 2019 – promemoria och remissvar - Infrastrukturdepartementet, Energiföretagen och Svensk vindenergi

14:20 – 14:30: Avslutning - NVE och Energimyndigheten Frågor om registrering och innehåll hänvisas till lf...@nve.no