Möjlighet att söka pengar för cybersäkerhets-anpassningar

Nu finns det möjlighet för företag inom energisektorn att söka pengar för cybersäkerhetsanpassningar, genom CEF Fonden 2020. Flera olika aktörer som berörs av NIS-regleringen kan söka medfinansiering från EU för arbetet att höja cybersäkerhetskapaciteten. MSB har en samordnande roll för svenska ansökningar och Energimyndigheten bistår ansökningar från energisektorn.

Följande aktörer som berörs av NIS-regleringen kan söka finansiering:

  • Leverantörer av samhällsviktiga tjänster
  • Behöriga myndigheter och nationella kontaktpunkter

Detaljerad information om vem som kan söka under vilka målsättningar finns på INEA:s utlysningssida.

Läs mer på MSB:s webbplats.