MSB erbjuder kostnadsfri kurs i informationssäkerhet för ICS

MSB bjuder in till påbyggnadskursen "Säkerhet i industriella informations- och styrsystem". Detta år kommer kursomgången speciellt riktas till företag och verksamheter inom energibranschen. Kursen vänder sig till dig som arbetar med underhåll, övervakning, leder eller på annat sätt arbetar med industriella informations- och styrsystem.

Påbyggnadskursen som erbjuds vid två tillfällen, 26-28 maj och 2-4 juni 2020, syftar till att ge deltagarna en förbättrad möjlighet till att bedriva ett strukturerat säkerhetsarbete på kort och lång sikt. Målet är att efter kursen ha kunskap om hur exponering av kritiska funktioner kan reduceras samt om hur tekniska, administrativa och organisatoriska åtgärder kan användas för att stärka skyddet.

Kursen genomförs av Totalförsvarets forskningsinstitut. Den är praktiskt inriktad, nyutvecklad och syftar till att ge deltagarna en förbättrad möjlighet till att bedriva ett strukturerat säkerhetsarbete på kort och lång sikt.

Behöver jag förkunskaper?

Förkunskaper i form av erfarenhet av industriella informations- och styrsystem, samt god förståelse för datornätverk är att föredra. Samt förståelse för säkerhetsproblem inom industriella informations- och styrsystem, exempelvis genom att tidigare gått de grundläggande NCS3-kurserna Säkerhet i kontrollsystem eller Säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Praktisk information

Plats: Linköping
Datum
: 26-28 maj och 2-4 juni 2020.  
Anmälan: senast den 20 april, till ic...@msb.se. I anmälan ska du meddela önskad vecka för deltagande i kursen. Uppge även om du har möjlighet att delta vid annan vecka eftersom antalet platser är begränsade. Motivera även varför just du är lämplig att delta i kursen. 

För mer praktisk information och kontaktuppgifter:
Påbyggnadskurs i Säkerhet i industriella informations- och styrsystem (PDF) 

Information om innehållet i kursenwww.foi.se/ncs3