Nominera en kvinna eller en organisation som bidrar till en mer jämställd energisektor

Är du eller din organisation en internationell förebild för jämställdhet i energisektorn? Nu finns det möjlighet att nominera en kvinna eller en organisation som arbetar eller är verksam i energisektorn till C3E awards. Utmärkelserna delas ut för andra året i rad av det internationella samarbetet Clean Energy Education and Empowerment (C3E) tillsammans med organisationen Women in Clean Energy.

Sverige är medlem i Internationella Energimyndighetens (IEA) samarbetsprogram ”Clean Energy, Education and Empowerment” (IEA-C3E) och CEM initiativet C3E. Målet med samarbetena är att inspirera till och stärka kvinnors deltagande i energisektorn.

Nu kan aktörer inom energisektorn nominera kvinnor eller organisationer som förebilder till utmärkelserna C3E awards. Den kvinna eller organisation som nomineras ska arbeta eller vara verksam i energisektorn och genom sitt arbete bidra till en mer jämställd energisektor.

Sista nomineringsdag är den 17 april. Nomineringar lämnas in via webbplatsen Women in Renewable Energy och mer om utmärkelserna kan du läsa i det här informationsbladet. Priset kommer att delas ut vid ett tillfälle som meddelas senare.

Gör en samlad nominering från din organisation

Energimyndigheten uppmanar företag, myndigheter och organisationer att göra en samlad nominering om det är flera personer inom samma organisation som vill nominera för att undvika att det skickas in flera förslag från en och samma organisation.