Ny guide förenklar för företag, föreningar och organisationer som vill skaffa solceller

Nu finns en solcellsguide som riktar sig till företag, föreningar och andra organisationer som vill skaffa solceller. I ett enkelt och överskådligt format hittar ni allt ni behöver veta om att skaffa, äga och avveckla en solcellsanläggning.

Guiden är uppbyggd i steg, där de första stegen handlar om att undersöka förutsättningarna på platsen samt ta in offerter. Eftersom guiden är uppbyggd som en checklista kan man enkelt checka vartefter aktiviteter blir gjorda. Solcellsguiden för företag kan användas av både privata och offentliga aktörer.

– Vi har tidigare tagit fram en checklista för privatpersoner, men eftersom förutsättningarna för företag och privatpersoner skiljer sig åt såg vi behov av en checklista som riktar sig specifikt till just företag, föreningar och organisationer, säger Sofie Engberg, analytiker på Energimyndigheten.

Solcellsguiden för företag, föreningar och organisationer finns att ladda ner på Energimyndighetens webbshop. 

Där hittar du även Solcellsguide för privatpersoner.

Heltäckande information om solceller och regelverk finns på Energimyndighetens Solelportal, och solcellsguiderna fungerar som ett komplement till portalen.  

Nyheter