Ny guide förenklar vid solcellsinstallationer

För att underlätta för privatpersoner har Energimyndigheten tagit fram en ny guide för installation av solceller. I ett enkelt och överskådligt format hittar du allt du behöver veta om att skaffa, äga och avveckla solceller.

Solcellsguiden är framtagen för att vara ett stöd för alla privatpersoner som skaffar solceller. Guiden är uppbyggd i steg, där de första stegen handlar om att undersöka förutsättningarna på platsen samt ta in offerter. Eftersom guiden är uppbyggd som en checklista kan man enkelt checka vartefter aktiviteter blir gjorda.

-Solcellsguiden är framtagen för att vara ett stöd i allt det praktiska kring att skaffa solceller. Vi tror att formatet med en steg-för-steg-guide underlättar, säger Sofie Engberg, analytiker på Energimyndigheten.

Solcellsguiden finns att ladda ner på Energimyndighetens webbshop. Inom kort kommer även en guide som riktar sig till företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Heltäckande information om solceller och regelverk finns på Energimyndighetens Solelportal, och Solcellsguiden fungerar som ett komplement till portalen.