Ny månadsrapport för den gemensamma elcertifikatmarknaden

Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar den första månadsrapporten om elcertifikatmarknaden torsdag 12 november klockan 13:00.

Regeringen har lämnat förslag till hur elcertifikatsystemet bör avslutas. Förslaget innebär att elcertifikat inte får tilldelas för produktion av förnybar el i anläggningar som tas i drift efter utgången av 2021, och att elcertifikatsystemet avslutas 2035. 

Målet är 46,4 TWh ny förnybar elproduktion för den gemensamma elcertifikatmarknaden med Norge. Om inte 46,4 TWh normalårsproduktion av förnybar el har godkänts för tilldelning av elcertifikat innan utgången av mars 2021, ska stoppdatum flyttas fram till den 31 december 2023, eller det datum som Sverige och Norge bestämmer, enligt förslaget i propositionen. Normalårsproduktion är en uppskattning av en anläggnings förväntade årliga produktion av förnybar el under normala drift- och väderförhållanden.

Det är angeläget att följa utbyggnadstakten av ny förnybar elproduktion från de anläggningar som har godkänts in i systemet. Energimyndigheten och NVE har därför fått i uppdrag att månadsvis publicera förenklade statusrapporter över hur utbyggnadstakten fortskrider.

Under perioden oktober 2020 till mars 2021 kommer Energimyndigheten och NVE varje torsdag klockan 13:00, andra veckan i månaden publiceras en rapport som visar hur mycket förnybar elproduktion som har tagits i drift och blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat föregående månad, samt totalt sedan den gemensamma marknaden startade 2012.

Publiceringsdatum för månadsrapport

2020

  • 12 november
  • 10 december

2021

  • 14 januari
  • 11 februari
  • 11 mars
  • 15 april

Prenumerera på våra nyheter

Du vet väl att du kan prenumerera på Energimyndighetens nyheter inom olika områden, exempelvis elcertifikat? På så sätt får du ett mejl även när vi publicerar en ny månadsrapport. Du prenumererar på våra nyheter genom att registrera dig här.