Ny statistik över Energianvändningen i småhus, flerbostadshus och lokaler

Den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler uppgick under 2019 till 77 TWh. Sedan början av 2000-talet har energianvändningen minskat trots att det idag finns fler byggnader. Fler värmepumpar och energieffektivisering är två förklaringar till den minskade energianvändningen.

Statistik bostader lokaler.JPG

Energianvändning för uppvärmning och varmvatten i småhus, flerbostadshus och lokaler, TWh

 

Fjärrvärme är fortsatt det vanligaste uppvärmningssättet i flerbostadshus och lokaler. Fjärrvärmen utgjorde 90 procent av energianvändningen i flerbostadshus och motsvarande siffra för lokaler var 78 procent.

För småhus är någon form av elvärme (inklusive värmepumpar) det vanligaste uppvärmningssättet. 1,2 miljoner småhus (motsvarande 60 procent av småhusen) använde en värmepump under 2019.

Olja för uppvärmning fortsätter att minska och utgjorde 1 procent (motsvarande 0,8 TWh) av energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler.

Här hittar du statistiken

Energistatistik för småhus

Energistatistik för flerbostadshus

Energistatistik för lokaler

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler

 

Statistiken är framtagen på uppdrag av Energimyndigheten som är statistikansvarig myndighet för den officiella energistatistiken.