Ny webbguide om energieffektivisering i företag

För att underlätta för företag som vill komma igång eller fortsätta arbeta med energieffektivisering lanserar vi nu en webbguide. Här får företag steg för steg-information om hur man går tillväga, tips från energiexperter och andra företag samt tillgång till olika mallar, checklistor och verktyg.

Syftet med webbguiden är att erbjuda företag och organisationer en samlad plats med information och metoder om hur de kan energieffektivisera sin verksamhet. I guiden kan företag få vägledning och ta stöd i de områden som passar just dem och deras verksamhet. Innehållet är en samling av information som tidigare bara funnits tillgänglig i Energimyndigheten broschyrer och rapporter. 

Webbguiden innehåller också erfarenheter och lärdomar från företag, koordinatorer och energiexperter som deltagit i Energimyndighetens projektet Nätverk för energieffektivisering. I korta filmer berättar företag, koordinatorer och energiexperter från Aktea Energy och AFRY om sina erfarenheter från projektet och delar de insikter de fått längs vägen.

I dagsläget finns drygt 10 filmer i webbguiden men fler kommer läggas upp löpande under våren. Filmerna har tagits fram i samarbete med AFRY och Aktea Energy.

– Vi är glada att så många vill dela med sig av sin kunskap till andra företag, och vi tror att fler företag kan dra nytta av det arbetssätt som lärts ut i företagsnätverken, säger Karin Höckerdal, projektledare på Energimyndigheten.

Du hittar webbguiden här.