Webbkurs om energieffektivisering för trä- och möbelindustrin

Arbetar du inom trä- och möbelindustrin? Då har du möjlighet att gå en gratis webbkurs i energieffektivisering och lära dig mer om att använda energi på ett smartare sätt.

Kursen ger dig och dina medarbetare en bra utbildning i energifrågor och ni kan genomföra den när ni vill och var ni vill. Med ett interaktivt innehåll bestående av kortare filmer, övningar och kompletterande texter är det lätt att ta sig igenom utbildningen. När du är klar får du med dig:

  • konkreta energitips
  • förslag på genomförande
  • handfasta råd, både om vad man som anställd själv kan göra och hur företaget på ett övergripande plan kan arbeta för att minska energianvändningen.

Kursen passar både företag som är nybörjare inom energieffektivisering och de som redan har kommit en bra bit på vägen i sitt arbete. Energimyndigheten har tagit fram utbildningen tillsammans med branschen:

– Ett prioriterat mål för Trä- och Möbelföretagen är att verka för hållbar utveckling och en viktig del i det arbetet är att minska energianvändningen och energikostnaderna. Vi hoppas att webbutbildningen på ett lättsamt sätt kan skapa engagemang för energifrågorna bland företagens medarbetare, säger Martina Hallgren, projektledare på Trä- och Möbelföretagen.

Sedan tidigare finns webbkurser för teknikföretag, hotell, restauranger, installatörer och livsmedelsföretag. Här är några kommentarer från våra tidigare kursdeltagare på kursen för teknikföretag:

Christoffer Ferm, kvalitetschef på R-man:
– Utbildningen upplevde jag som lätt att förstå och informativ. Min tanke är att använda materialet som hjälp för att starta ett mer aktivt arbete mot minskad resursförbrukning. Jag ser det som en del i rätt riktning för att vara attraktiv för både befintliga och nya kunder, samt framtida medarbetare på R-man.

Daniel Flodkvist, konstruktör/produktspecialist på Rehobot:
– Webbkursen är, trots sitt viktiga innehåll, lekfull och lättsam vilket gör att det blir lätt att komma igång. Den känns modern och pedagogisk samt ger en välkomnande introduktion till ett väldigt viktigt steg mot en energieffektivare värld.

Gå kursen.

Läs mer om kurserna.

Stöd för att energieffektivisera

Webbutbildningarna ingår i projektet Nätbaserat lärande och finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet. Genom programmet stöttar Energimyndigheten små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning, och stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi.
Inom programmet finns ytterligare ett antal projekt, läs mer på www.energimyndigheten.se/smf