Nyheter och uppdateringar i Vindbrukskollen

Vindbrukskollen är en interaktiv karttjänst för etablering av vindkraft i Sverige. Vindbrukskollen är tillgänglig för alla och innehåller uppgifter om befintliga och planerade vindkraftverk. Under vecka 47 installerades en ny version av Vindbrukskollen.

Fokus i den nya versionen är funktioner som underlättar för alla som använder tjänsten, bland annat: 

  • Förbättrad användarvänlighet med större karta och kortare laddningstider
  • Mobil- och tillgänglighetsanpassning
  • Väljare för bakgrundskarta som möjliggör att snabbt växla mellan topografisk, nedtonad och flygfoto.
  • Översiktskarta som visar utzoomad placering
  • Nytt Rita-verktyg med avancerade funktioner som import/export, buffring och mätning
  • Förbättrat koordinatverktyg
  • Förbättrat språkstöd med tooltips, d.v.s. hjälptext vid knappar och verktyg
  • I samband med driftsättningen kommer användarhandboken också att uppdateras.

Vindbrukskollens kansli tar gärna emot synpunkter på uppdateringarna från er användare, både ni som använder de publika delarna och ni som registrerar information om era vindkraftsprojekteringar. Ni kan lämna synpunkter via kansliets kontaktformulär.