Planerad stängning av norska registret för elcertifikat och ursprungsgarantier

Norges register NECS för elcertifikat och ursprungsgarantier kommer under hösten 2020 att byta IT-system, och det kommer att påverka även kontohavarna i det motsvarande svenska registret, Cesar.

Under bytet av IT-systemet kommer NECS att vara nedstängt under en vecka, vilket kommer att medföra att inga överföringar till eller från Norge kommer att kunna genomföras. Även statistiken för både Norge och Sverige kommer att vara nedstängt.
Tidigare meddelade tidpunkter för nedstängning har försenats. 

Här hittar du uppdaterad information om den tillfälliga nedstängningen.