Pressmeddelanden om annullering av elcertifikat publiceras i april

Den 1 april är det dags för årets annullering av elcertifikat. Elcertifikaten annulleras utifrån deklarationerna som de kvotpliktiga aktörerna har lämnat in under våren. Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kommer att redovisa resultaten av annulleringen i två pressmeddelanden, ett den 1 april och ett den 15 april.

Energimyndigheten och NVE planerar att publicera var sitt pressmeddelande den 1 april, klockan 16.00 och redogöra för resultatet av årets annullering. Den 15 april publicerar myndigheterna ytterligare ett pressmeddelande med mer detaljerad information kring annulleringen. Under annulleringen är kontoföringssystemet Cesar stängt. Det innebär du inte har möjlighet att logga in i Cesar från och med klockan 11.00 den 1 april 2020 till och med klockan 9.00 den 2 april. Efter att annulleringen är genomförd och pressmeddelandet publicerat den 1 april kommer statistiken i Cesar och Statnetts kontoföringssystem NECS att vara tillgänglig.