Regeringskansliets utomeuropeiska flygresor 2019 är nu klimatkompenserade

Statens energimyndighet har av regeringen fått i uppdrag att beräkna och förvärva utsläppsminskningsenheter i syfte att kompensera för de klimat­påverkande utsläpp som orsakats av regeringskansliets flygresor i tjänsten under 2019, och som inte innefattas av EU:s handelssystem för utsläppsrätter.

Uppdraget har fullgjorts genom förvärv och annullering av 15 500 certifierade utsläppsminsk­ningsenheter (CER, Certified Emission Reductions) från CDM-projektet Salkhit, en vindkraftspark i Mongoliet.