Satsning på fossilfritt gruvbrytningssystem

Energimyndigheten har beviljat 207 miljoner kronor i stöd till ett projekt som ska utveckla koldioxidfri gruvbrytning. Stödet går till fem bolag, LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och Volvokoncernen. Satsningen är en del i att förverkliga en fossilfri värdekedja för järn- och stålindustrin.

Energimyndigheten har beslutat att ge finansiellt stöd för att utveckla och demonstrera en koldioxidfri, digitaliserad och autonom gruvbrytning. Den totala kostnaden för projektet beräknas uppgå till 1,1 miljarder kronor. Energimyndigheten finansierar projektet Testbädd för integrerat, effektivt och koldioxidfritt gruvbrytningssystem med 207 miljoner kronor och LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och Volvokoncernen står för resterande del av finansieringen.

Mot en fossilfri gruvdrift

För att klara teknikskiftet och minska klimatpåverkan har LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och Volvokoncernen gått samman med målet att sätta en ny världsstandard för hållbar gruvdrift på stora djup. Detta kräver en helt ny typ av samarbete, ett digitalt ekosystem där parterna kopplar ihop såväl digitala system som fysiska verksamheter.

– Med vårt engagemang i satsningen på en fossilfri gruvbrytning driver vi på omställningen till en fossilfri värdekedja inom järn- och stålindustrin. Det kommer i förlängningen bidra till att nå de svenska energi- och klimatmålen och långsiktig konkurrenskraft för svensk industri. Satsningen blir än mer viktig i den rådande situationen när många svenska företag har stora utmaningar, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Verklig och virtuell testmiljö

Tillsammans kommer de fem bolagen att bygga en testanläggning där ny teknik ska utvecklas och testas i verklig gruvmiljö och i en virtuell testgruva. Upplägget med en fysisk och en virtuell testmiljö ger goda förutsättningar att demonstrera och testa systemlösningarna innan fullskaligt införande i LKAB:s underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget. Testerna görs för att säkra att svensk gruvindustri även i framtiden är konkurrenskraftig och kan skapa jobb, tillväxt och exportmöjligheter, både lokalt i Norrbotten och nationellt. Testbädden anläggs i LKAB:s underjordsgruva i Kiruna.

Arbetet i testgruvan i Kiruna samt i den virtuella testgruvan ska undersöka bästa sättet för att bygga ett effektivt, koldioxidfritt och autonomt produktionssystem. Den virtuella testgruvan gör det möjligt att simulera dataflöden och scenarios som inte går att testa i gruvan.

— I projektet driver vi bland annat utvecklingen mot en eliminering av dieseldrivna gruvmaskiner och därmed en koldioxidfri gruvbrytning. Vi ska också ta fram och utvärdera lednings- och integrationssystem som samlar in data som sedan kopplas samman i ett effektivt ekosystem. Med den här satsningen tar vi ett av flera viktiga steg för att ställa om till en klimatsmart industri med människan i centrum, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Om stödet till satsningen på fossilfri gruvbrytning

Projektet genomförs med statligt stöd från Industriklivet och Energimyndighetens uppdrag att finansiera energiforskning. Industriklivet är regeringens långsiktiga satsning för stöd till genomgripande åtgärder för att kraftigt minska koldioxidutsläppen i industrin.

För mer information, kontakta

Klara Helstad, Energimyndigheten
Epost: klara.h...@energimyndigheten.se
Telefon 016-544 22 93

Presstjänst, Energimyndigheten
E-post: pre...@energimyndigheten.se
Telefon: 016-544 23 99

Nyheter