Smart laddning av elfordon kan snabba på omställningen på Gotland

Elektrifiering av transportsektorn är en viktig pusselbit för att klara klimatmålen. Med smart laddning kan många problem undvikas. En ny rapport konstaterar att incitamenten behöver utvecklas för att göra det enklare för elbilsägare att ladda smart.

För att bättre förstå och kunna möta de nya behov som uppstår när transportsektorn elektrifieras har Energimyndigheten tillsammans med Region Gotland beställt en studie som har utrett hur laddning av elfordon kan bidra till Gotlands elsystem på ett smart sätt.

Laddning kan vara smart ur användarens eller ur elsystemets perspektiv, och kan handla om allt ifrån smarta inställningar till att sälja tjänster på olika marknader. Rapporten fokuserar på smart laddning ur ett systemperspektiv för att just kunna adressera de frågor som framtidens elsystem står inför.

– Vi ser smart laddning som en lösning som kan bidra till ett mer flexibelt och robust elsystem. Det finns flera saker som behöver komma på plats, som incitament och affärsmodeller, för att smart laddning ska börja användas i större utsträckning, säger Tobias Walla, projektledare för sektorsstrategin flexibelt och robust energisystem på Energimyndigheten.

Utveckla incitament för smart laddning

Det finns fyra möjliga upplägg för hur ett pilotprojekt för smart laddning på Gotland skulle kunna se ut.

  • Pilottariff för höglast
  • Pilotstation med styrning
  • Pilotmarknad förnybart
  • Pilotflexmarknad

Utgångspunkten har varit att få till laddning som tar hänsyn till det större elsystemets förutsättningar och med hjälp av incitament får elbilsägare att se fördelar med att anpassa sitt laddbeteende.

 – Det vi ser generellt är att det saknas ekonomiska incitament för kunden. Även elbilsägare som har en laddbox som kan styra mot en extern signal, saknar idag förutsättningar att bidra till ett resurseffektivt elsystem eftersom informationen om elsystemets tillstånd saknas. Här ser vi att bland annat nätägare har mycket att vinna på att skapa bättre signaler, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle.

Bakgrund till rapporten 

Studien har uppkommit inom ramen för Energimyndighetens uppdrag Sektorsstrategier för energieffektivisering, i samverkan mellan projekten Flexibelt och robust energisystem och fossilfria transporter. Studien har kopplingar till Energipilot Gotland. 

Gotland har unika förutsättningar med ett eget energisystem, stor vindkraftsproduktion och två kablar till fastlandet. Därför passar Gotland särskilt bra som pilot för ett hållbart energisystem i Sverige. Energimyndighetens uppdrag att möjliggöra för Gotland att bli pilot för ett hållbart energisystem har resulterat i en färdplan och ett energicentrum. 

Inom kort kommer även en utlysning att öppna. Utlysningen riktar sig till små- och medelstora företag som har idéer eller lösningar som kan bidra till att ställa om Gotlands transportsystem.  

Läs mer

Lyssna på presentationen av rapporten – anmäl dig idag!

Torsdagen den 17 december 13.00-14.30 presenteras rapporten vid ett digitalt seminarium. Vill du delta? Anmäl dig till energic...@gotland.se