Stöd till djupgeotermi kan bidra till energiomställning i städer och regioner

Energimyndigheten har beslutat att ge 12,8 miljoner kronor i stöd till ett demonstrationsprojekt inom djupgeotermi. Projektet, som är det första i sitt slag i Sverige, kommer att provborra upp till sju kilometer djupt för att kunna utvinna geotermisk energi genom så kallade konstruerade geotermiska system (EGS) teknik.

I projektet kommer provborrningar att genomföras för att bland annat demonstrera hammarborrtekniken, som har potential att minska borrningstid och -kostnad. Därmed finns möjlighet att konstruera fullskaliga djupgeotermiska system samt utvärdera seismiska metoder och modeller för att analysera de geologiska förutsättningarna att anlägga ett djupgeotermiskt system. Projektet kommer även bedöma potentialen för EGS-tekniken som möjliggörare för energiomställningen i städer och regioner.

Demonstrationsprojektet är ett samarbete mellan näringslivaktörerna E.ON och St1, och Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad samt forskare från Uppsala Universitet och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Projektet kommer att generera information med syfte för att validera EGS-konceptet.

Projektet med utvinning av geotermisk energi leds av E.ON, och mer information om projektet finns att läsa i E.ONs pressmeddelande.

Nyheter