Stöd till nästa generationens batteri med mer lättillgängligt råmaterial

Energimyndigheten har beviljat Altris och LiFeSiZE 9 miljoner kronor i stöd för att demonstrera en nästa generations batteri. Det är ett natriumjonbatteri, som är lovande ur materialsynpunkt eftersom natrium är lättillgängligt och vanligt förekommande i naturen.

Energimyndigheten har beviljat Altris och LiFeSiZE stöd till ett demonstrationsprojekt för tillverkning av natriumjonbatterier, som har potential att vara ett alternativ till litiumjonbatterier. Altris innovationer gör att natriumjonbatterier kan tillverkas till konkurrenskraftigt pris, eftersom katodmaterialet baseras på råvaror som är billiga och lättillgängliga här i Norden. Demonstrationsprojektet ska för första gången visa att den här sortens natriumjonbatterier (som utvecklats av Uppsala universitet och Altris) kan tillverkas även i lite större skala.  

­Batterier som är baserade på lättillgängliga och hållbara råvaror är en av nycklarna till omställningen av transport- och energisystemen. Projektet är ett viktigt steg mot marknaden för långsiktigt hållbara batterier, säger Greger Ledung på Energimyndigheten som är sakkunnig inom batteriforskning.

Altris ska genomföra projektet tillsammans med LiFeSiZE AB som har kompetens och resurser inom tillverkning av battericeller.

Vi skalar nu upp produktionen av aktivt material och fortsätter utveckla natriumjonbatteriet tillsammans med LiFeSiZE. Stödet från Energimyndigheten innebär att utvecklingen nu kan gå mycket snabbare, säger Adam Dahlquist, vd för Altris.

+

Om Altris

Altris utvecklar en batteriteknik, byggd på katodmaterialet Prussian White (under varumärket Fennac). Batteritekniken har potential att ge ett natriumjonbatteri med hög säkerhet, hållbarhet och effekt kombinerat med goda prestanda i energitäthet och livslängd till ett konkurrenskraftigt pris. Företagets mål är att skapa ett alternativ till litiumjonbatterier som är möjliga att producera som en ”drop-in”-lösning i befintliga produktionsanläggningar. Företaget grundades 2017 av tre forskare från The Ångström Advanced Battery Centre vid Uppsala universitet och EIT InnoEnergy.

+

Om LiFeSiZE AB

LiFeSiZE bildades 2006 som ett spin-off företag från The Ångström Advanced Battery Centre vid Uppsala universitet med inriktning mot uppskalning av lovande nya batterimaterial för att kunna ta första steget mot kommersialisering. Företagets huvudaktivitet idag är att producera fullskaliga järnbaserade litium- och natriumjonbatteriprototyper med hjälp av en pilotproduktionslina byggd med tidigare stöd från Energimyndigheten.

Om Programmet Pilot och demonstration

Programmet riktar sig till företag som har produkter och tjänster i behov av att testas i pilot- och demonstrationsprojekt. Projekten tar sikte på omställning av energisystemen och utmaningar i samhället såsom industrin, transport, bioenergi, el-området och bebyggelsen. Även systemdemonstrationer som inkluderar till exempel ekonomiska, infrastrukturella, regelverksmässiga och politiska förutsättningar kan få stöd.

Kontaktpersoner:

Greger Ledung, sakkunnig batteriforskning, Energimyndigheten
Tel. 016-544 21 21

Sandra Alfheim, affärsutvecklare Hållbar Transport, Energimyndigheten
Tel. 016-544 20 39

Adam Dahlqvist, vd Altris AB
Tel. 0705-32 33 73

Josh Thomas, professor Emeritus, LiFeSiZE AB of Uppsala
Tel. 070-59 30 369

 

Nyheter