Strategiskt innovationsprogram synliggör Sverige inom hållbara städer

Genom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities har Sverige blivit synligt internationellt vad gäller klimatomställning och hållbarhet i städer. Det visar en utvärdering tre år efter programstart.

Viable Cities är det yngsta av 17 strategiska innovationsprogram som finansieras i en gemensam satsning av Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Programmet har nu utvärderats av externa utvärderare tre år efter starten. Syftet med denna utvärdering är bland annat att se hur väl programmet etablerats samt att belysa programmets styrkor och förbättringspotential.


- Vi är glada att utvärderarna ser så positivt på vad programmet åstadkommit hittills. Det ger oss kraft att fortsätta vårt arbete tillsammans med svenska städer och andra aktörer med sikte på klimatneutrala städer 2030, säger Olga Kordas, programchef för Viable Cities och forskare på KTH.


Utvärderingen lyfter bland annat fram att programmet Viable Cities har en modern syn på innovation med fokus på systemförändring och har blivit ett viktigt nav för deltagande kommuners omställningsprocesser mot bättre hållbarhet. Programmet har på bara tre år lyckats skapa kopplingar till internationella samarbeten inom hållbar stadsutveckling och blivit synligt internationellt.


Läs hela utvärderingen här


Fakta om strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsprogram är en satsning där ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser. Energimyndigheten, Vinnova och Formas finansierar och stödjer tillsammans 17 strategiska innovationsprogram. Samtliga program genomgår en första utvärdering efter tre år. Energimyndigheten är huvudansvarig finansiär för programmen Viable Cities och Re:Source.

Läs mer

För mer information, kontakta:

Olga Kordas, programchef Viable Cities, telefon 070-213 23 26

Annika Evelyn Otto, handläggare Energimyndigheten, telefon 016 544 2018