Svensk stål- och cementindustri i fokus för klimatomställning

Tillväxtverket föreslår, i samråd med Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Arbetsförmedlingen, att stålindustrin i region Norrbotten och mineralindustrin i region Gotland ska omfattas av medlen från EU:s nya klimatfond, Fonden för en rättvis omställning. Pengarna ska investeras under kommande tio år och hjälpa de två regionerna att kraftigt minska sina koldioxidutsläpp fram till år 2030.

Fonden för en rättvis omställning ska koncentreras till de industrier och regioner med störst koldioxidutsläpp och tackla de socioekonomiska utmaningarna som följer av en omställning. Tillväxtverkets förslag är framtaget i samråd med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Arbetsförmedlingen.

Klimatsmart teknik

Pengarna från fonden ska användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik i föreslagna regioner, de utpekade industrierna och dess värdekedjor.

Pengarna kan även användas till kompetensutveckling och omskolning av anställda som berörs av klimatomställningen. Fonden för en rättvis omställning kompletterar andra EU-program och nationella initiativ inom klimatområdet. Arbetet med omställningen och teknikutvecklingen i dessa industrier pågår bland annat genom projekt finansierade inom Industriklivet.

– Investeringar i omställningen för stålindustrin i Norrbotten och mineralindustrin på Gotland är viktiga för att Sverige ska nå klimatmålet om inga nettoutsläpp av växthusgaser 2045 och därefter uppnå negativa utsläpp, säger forskningshandläggare Anna Thorsell i en kommentar från Energimyndigheten.

Läs Tillväxtverkets hela pressmeddelande här.