Sverige och Norge är överens om ändringsavtal för elcertifikatmarknaden

Idag har ändringsavtal för den gemensamma marknaden för elcertifikat undertecknats av båda länderna.

Sverige och Norge har sedan den 1 januari 2012 en gemensam elcertifikatmarknad. Avtalet mellan länderna omfattar bland annat mål och förpliktelser för länderna. Ändringsavtalet anger de villkor som behövs för att kunna införa en svensk stoppmekanism, det vill säga villkor för hur systemet ska avslutas i Sverige.

Läs mer om ändringsavtalets innehåll på regeringskansliets webbplats.