Test av LED-lampor för hemmet

Nu har Energimyndigheten testat 40 vanliga LED-lampor. Det finns skillnader i effektivitet och bra LED-lampor ska inte flimra.

Energimyndighetens Testlab har testat vanliga LED-lampor med olika socklar som säljs i dagligvaruhandeln, bygg- och inredningsbutiker eller i E-handel.

– Utvecklingen har gått fort, priserna har gått ner, och numera finns det bra LED-lampor för olika användningsområden i hemmet, berättar Christofer Silfvenius, som ansvarat för testet vid Energimyndighetens Testlab.

I testet har ingått att mäta hur mycket ljus lamporna ger, det mäts i lumen. De lampor i testet som har lägst ljusflöde har drygt 100 lumen och de som har högst ljusflöde har knappt 1 000 lumen. Ju högre siffra desto mer ljus ger lampan. Hur mycket ljus lampan behöver ge, beror på var den ska användas.

Christofer Silfvenius testar LED-belysning. Foto: Oskar Lürén.

Den effektivaste lampan ger dubbelt så mycket ljus som den minst effektiva lampan i testet, 128 lumen per watt jämfört med 56 lumen per watt. I snitt ger de testade lamporna 90 lumen per watt. Lampans effektivitet är hur mycket ljus lampan ger i förhållande till hur många watt den drar.

Det finns dock LED-lampor som flimrar, vilket kan uppfattas som obehagligt. Människor är olika känsliga för flimmer och det är inte allt flimmer som går att se med blotta ögat. 31 av de 40 testade lampor klarar redan de kommande ekodesignkraven som sätter gränsvärden för hur mycket lampor som mest får flimra.

– Bra lampor ska inte flimra. Testet visar att det går att tillverka flimmerfria lampor, säger Christofer Silfvenius vid Energimyndighetens Testlab.

1 september 2021 får lampor ekodesignkrav på flimmer. Då kommer också den nya generationen energimärkning med skalan A-G som ersätter dagens energimärkning för lampor (A++-E).

Testet finns att läsa här

Nyheter