Tredubbling av laddbara fordons elanvändning

Energimyndigheten publicerar idag för första gången officiell statistik över elanvändning från vägtransporter. Statistiken visar att elanvändningen ökat från drygt 43 GWh (2016) till knappt 130 GWh (2018).

Elanvändningen innefattar el som använts av laddbara personbilar, bussar, lätta lastbilar och motorcyklar. Laddbara fordon innefattar både helelektriska fordon som enbart framdrivs på el och laddhybridfordon som kan köras både på el och ett annat bränsle.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik och publiceras i Energimyndighetens statistikdatabas.