Underlag för nya kvoter inom elcertifikatsystemet för åren 2024 till 2035

Torsdag 3 december klockan 11 överlämnar Energimyndigheten förslag på nya kvoter inom elcertifikatsystemet för åren 2024 till 2035.

Riksdagen har beslutat att elcertifikatssystemet avslutas vid utgången av 2035 istället för 2045. Den nuvarande annulleringsförpliktelsen (kvotkurvan), som sträcker sig fram till och med 2045, komprimeras och efterfrågan på elcertifikat tidigareläggs. Kvoterna behöver därmed räknas om enligt den omfördelning som har beslutats. Energimyndigheten har därför fått i uppdrag att beräkna och lämna förslag på nya kvoter.