Underlag för tekniska justeringar av kvoter publiceras den 19 maj 2020

Tisdag den 19 maj klockan 13:00 kommer Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicera underlag för tekniska justeringar av kvoter.

Energimyndigheten och NVE kommer att presentera underlag för tekniska justeringar av de svenska den 19 maj 2020. Underlaget kommer att finnas tillgängligt på myndigheternas webbplats den 19 maj klockan 13:00. Energimyndigheten ska enligt uppdrag i regleringsbrev för år 2020 redovisa underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt. Underlaget ska redovisas till regeringen senast den 19 maj 2020.