Underlag för tekniska justeringar för norska kvoter är skickad på remiss

OED (Olje- og energidepartementet) skickad ut onsdag den 20 maj förslag för ändringar av den norska kvotkurvan på remiss.

NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) återrapporterade den 19 maj 2020 underlag för tekniska justeringar av kvoter för 2021. OED lämnade in förslaget på remiss den 20 maj 2020.

Mer information om remissen kan ni hitta här.