Uppdatering rörande exporten av ursprungsgarantier till Flandern

Sedan augusti 2019 är det inte möjligt att exportera ursprungsgarantier som avser produktion i Sverige till den belgiska regionen Flandern.

Energimyndigheten meddelande den 26 februari per brev EU-kommissionen vårt förslag på lösning av den rådande situationen. I korthet går förslaget ut på att Energimyndigheten kommer att föreslå för regeringen vissa ändringar i regelverket för ursprungsgarantier som gör Sverige mer anpassat till övriga EU-medlemsstater. Som motprestation önskar Energimyndigheten att den flamländska myndigheten VREG häver det generella importstopp som gäller för svenska ursprungsgarantier sedan augusti förra året.

Om de ändringar som Energimyndigheten kommer föreslå blir verklighet, gäller dessa från och med andra halvåret 2021.

För mer information se tidigare nyhet från Energimyndigheten.