Uppstart för Sveriges största testanläggning för infångning av koldioxid

Idag startar Sveriges största testanläggning för infångning av koldioxid på Preems raffinaderi i Lysekil. Inom pilotprojektet ska hela värdekedjan analyseras - från infångning till lagring av koldioxiden. Utfallet av projektet ska underlätta för fler företag att använda tekniken och sänka sina koldioxidutsläpp.

Projektet är ett samarbete mellan Preem, Aker Solutions, Chalmers, Equinor och norska forskningsinstitutet Sintef. Svenska Energimyndigheten och norska Gassnova bidrar med finansiering.

Inom projektet ska hela värdekedjan utvärderas; från infångning vid raffinaderiet, lokal lagring, transport till den planerade lagringsplatsen utanför norska västkusten och för själva lagringen. Dessutom ska policy- och lagstiftning studeras. Tekniken ska kunna tillämpas även vid andra oljeraffinaderier samt inom kemiindustrin.

̶ ̶ Vi tycker att det är positivt med ett norskt-svenskt samarbetsprojekt inom koldioxidavskiljning och lagring eftersom Norge har goda förutsättningar för lagring och även har drivit på teknikutvecklingen. Projektet har potential att minska Sveriges utsläpp av koldioxid. Det är flera svenska företag som undersöker förutsättningarna att implementera tekniken så potentialen är ännu större när vi blickar framåt i tiden. Det säger Klara Helstad som är enhetschef på Energimyndigheten.

Läs mer om uppstarten av testanläggningen i Preems pressmeddelande.