Välkommen på hearing om hållbarhetsmärkning och citylogistik den 17 december

Energimyndigheten bjuder in till en öppen hearing om godstransporter med extra fokus på utmaningarna inom citylogistik, e-handel och samordnade varor.

Citylogistik och urbana godstransporter är ett av områdena inom transportsektorn som är särskilt viktigt att arbeta med för att Sverige ska nå energieffektiviseringsmålet och klimatmålet till år 2030. Det har transportbranschens aktörer identifierat inom ramen för arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering.

Den här hearingen vänder sig till bland andra transportföretagare, transportköpare, e-handelsföretagare, fastighetsägare och kommunanställda som är intresserade av logistik- och transportlösningar i stadsmiljö. Den syftar till att få till en förstärkning och spridning av de intressanta idéer och innovationer som finns inom området.

Vi får ta del av:

  • hur en branschgemensam hållbarhetsmärkning för godstransporter som även inkluderar e-handelsföretag kan komma att utvecklas.
  • samlastningskonceptet Älskade stad i Stockholm. De berättar om lärdomar de dragit och hur de har arbetat med att ta samarbetet vidare till Malmö, Oslo och Trondheim.
  • Trafikanalys arbete med statistik för urbana godstransporter.
  • en pilot för en öppen paketinfrastruktur som flera leverantörer av logistik kan ansluta sig till.

Läs mer och anmäl dig här senast den 8 december.