Vill din stad vara med och göra skillnad?

Vill din stad vara värd för en innovationstävling för att minska utsläppen av växthusgaser? Climate Smart Cities Challenge gör det möjlighet att delta. Tävlingens syfte är att samla städer som står inför en klimatutmaning, och sätta dem i ett större sammanhang. Nu öppnar tävlingen och bjuder in din stad till samtal för att identifiera din stads utmaning.

Modell av stad

Foto: Louisredon / Pixabay

Tanken är att matcha städer med partner från hela världen för att utveckla och skala lösningar som passar deras behov. Vidare kommer de sökande ingå i en öppen innovationstävling, och i den skapas möjligheter till att hitta städer som vill samarbeta för att driva en utmaning, vara värd för en verklig testbädd, och som vill bjuda in lösningsfokuserad expertis. Tävlingen inkluderar utveckling och uppskalning av potentiella lösningar som svarar upp mot växthusgasutmaningar men som också skapar andra sociala fördelar för staden.

Inom den första etappen av den globala utlysningen Climate Smart Cities bjuder vi in städer till ett öppet samtal den 1:a december. Tävlingen kommer vara en bidragande del för utvalda städer att på ett effektivare sätt reducerar utsläpp, bidra till klimatomställningen och inkludera stadens invånare.

Climate Smart Cities Challenge är ett initiativ från Energimyndigheten Teknikföretagen, Viable Cities, UN-Habitat, Smart City Sweden, och Vinnova, där Nesta Challenges är koordinerande organisation.

Mer information om utmaningen

Är du intresserad? Delta på workshop och lär dig mer

Städer som är intresserade av att söka utlysningen Climate Smart Cities Challenge välkomnas att delta i en virtuell workshop den 1 december klockan 14:00. Den virtuella workshopen är en möjlighet för alla intresserade städer (organisationer i partnerskap med städer är också välkomna) att lära sig mer om den öppna utlysningen, förstå förväntningarna kring att göra en ansökan och delta i en diskussion med experter från organisationerna bakom utmaningen.

Registrera dig här