18 miljoner till innovationsmiljöer för att öka kommersialiseringstakten

Energimyndigheten tecknar avtal med sex innovationsmiljöer som innehåller ca 30 organisationer. Innovationsmiljöerna ska öka kommersialiseringstakten av innovationer genom att aktivt söka upp och stötta företag med energiinnovationer lokalt och regionalt.

Innovationsmiljöerna ska bidra till att öka fokus lokalt och regionalt på energiområdet, och stärka investerare samt små och medelstora företag genom olika insatser.  

– Vi verkar genom det befintliga innovationssystemet och låter de olika innovationsmiljöerna skräddarsy det stöd som de ser behövs för att öka kommersialiseringstakten för små- och medelstora företag med energiinnovationer. Stödet kan bestå av en kombination av insatser för att stärka företagen, exempelvis förbereda dem för internationalisering och öka tillgången på privat kapital, säger Ada Nilsson, affärsutvecklare på Energimyndigheten.  

För att lyckas med omställningen av energisystemet behöver samverkan ske i större omfattning än som sker i samhället idag. Värdeskapande samarbeten, utbyten av kompetens, erfarenheter, idéer och främjande av entreprenörskap är aktiviteter som genom stödet ska bidra till denna samverkan.

De upphandlade innovationsmiljöerna får möjlighet att ta fram aktiviteter samt arbeta inom följande områden:

  • Utbildningar, workshops och kunskapshöjande seminarier
  • Insatser som främjar investeringar i energiinnovationer
  • Matchmaking
  • Förberedande insatser inför internationalisering  

Energimyndigheten arbetar för att innovationer från svenska företag ska bidra till ett hållbart energisystem i Sverige och globalt. Aktiviteterna ska på sikt leda främjande av svenska företag som utvecklar och kommersialiserar innovativa produkter och tjänster som bidrar till närings-, energi- och klimatpolitiska mål.

Avtalet löper på två år och innovationsmiljöerna delar på 18 miljoner. Det finns möjlighet att förlänga avtalet på ett år och då skjuts ytterligare 9 miljoner till. Inom ramen för upphandlingen ges också möjlighet till stöd för, att arbeta aktivt med jämställdhet genom aktiviteter såsom exempelvis utbildningar för diversifierade team eller investerarnätverk fokuserade på kvinnliga investerare.

Innovationsmiljöerna

De samordnande innovationsmiljöer som Energimyndigheten tecknar avtal med är:

  • Uppsala Innovation Centre
  • NetPort Science Park
  • Johanneberg Science Park
  • Linköping Science Park
  • STING
  • Science City Skellefteå

Utöver dessa ingår även flertalet organisationer såsom exempelvis Connect Uppsala, Ignite Sweden, Blekinge Business Incubator, LEAD, Chalmers Ventures, KTH Innovation och Artic Business Incubator, Business Sweden med många fler i tillhörande aktörskonstellationer.

 

Nyheter