22 000 nya nätanslutna solcellsanläggningar

Den installerade effekten för nätanslutna solcellsanläggningar fortsätter att öka. Ny statistik visar att den installerade effekten nu är över 1 gigawatt (GW) efter en ökning på nästan 400 megawatt (MW) under 2020. Samtliga kommuner i Sverige har nu minst en nätansluten solcellsanläggning.  

Energimyndigheten publicerar ny officiell statistik över nätanslutna solcellsanläggningar för 2020. Nytt i årets statistik är siffror för installerad effekt per capita och per kvadratkilometer både på nationell och på regional nivå.

I Sverige installerades nästan 22 000 nätanslutna solcellsanläggningar under 2020, med ungefär 400 MW i installerad effekt.

Ackumulerat vid slutet av 2020 fanns det 65 819 nätanslutna solcellsanläggningar, jämfört med 43 944 år 2019. Den totala installerade effekten uppgick till 1 090 MW jämfört med 698 MW år 2019.

Den installerade effekten på 1 GW producerar lika mycket el per år som en kommun av Lunds storlek använder årligen, eller tillräckligt mycket el för varje hushåll i Sverige att tvätta en tvätt i 60 grader, varannan dag under ett år.

Samtliga kommuner i Sverige har nu minst en nätansluten solcellsanläggning. 

installerad effekt-effektklass-per ar-natanslutna solceller.jpg

Installerad effekt per effektklass och år. Källa: Energimyndigheten, "Nätanslutna solcellsanläggningar".

Antal anlaggningar-effektklass-per ar-natanslutna solcellsanlaggningar.jpg

Antal anläggningar per effektklass och år. Källa: Energimyndigheten, "Nätanslutna solcellsanläggningar".

4 procent av den totala installerade effekten i Sverige finns i Göteborgs kommun

Göteborg är den kommun som har störst installerad effek