22 000 nya nätanslutna solcellsanläggningar

Den installerade effekten för nätanslutna solcellsanläggningar fortsätter att öka. Ny statistik visar att den installerade effekten nu är över 1 gigawatt (GW) efter en ökning på nästan 400 megawatt (MW) under 2020. Samtliga kommuner i Sverige har nu minst en nätansluten solcellsanläggning.  

Energimyndigheten publicerar ny officiell statistik över nätanslutna solcellsanläggningar för 2020. Nytt i årets statistik är siffror för installerad effekt per capita och per kvadratkilometer både på nationell och på regional nivå.

I Sverige installerades nästan 22 000 nätanslutna solcellsanläggningar under 2020, med ungefär 400 MW i installerad effekt.

Ackumulerat vid slutet av 2020 fanns det 65 819 nätanslutna solcellsanläggningar, jämfört med 43 944 år 2019. Den totala installerade effekten uppgick till 1 090 MW jämfört med 698 MW år 2019.

Den installerade effekten på 1 GW producerar lika mycket el per år som en kommun av Lunds storlek använder årligen, eller tillräckligt mycket el för varje hushåll i Sverige att tvätta en tvätt i 60 grader, varannan dag under ett år.

Samtliga kommuner i Sverige har nu minst en nätansluten solcellsanläggning. 

installerad effekt-effektklass-per ar-natanslutna solceller.jpg

Installerad effekt per effektklass och år. Källa: Energimyndigheten, "Nätanslutna solcellsanläggningar".

Antal anlaggningar-effektklass-per ar-natanslutna solcellsanlaggningar.jpg

Antal anläggningar per effektklass och år. Källa: Energimyndigheten, "Nätanslutna solcellsanläggningar".

4 procent av den totala installerade effekten i Sverige finns i Göteborgs kommun

Göteborg är den kommun som har störst installerad effekt med 39,8 MW, vilket är nästan 4 procent av den totala effekten för Sverige. Göteborg är också den kommun som installerade mest under 2020, 17,2 MW. Strängnäs kommun ökade mest relativt 2019. Där skedde en ökning på 344 procent vilket motsvarar 14,5 MW.

Ackumulerad installerad effekt vid slutet av året (MW)

2020
2019
Göteborg
39,8
22,6
Linköping
33,1
16,8
Uppsala
25,5
18,9
Stockholm
22,3
17,0
Jönköping
21,2
11,9
Västerås
20,5
14,5
Strängnäs
18,7
4,2
Malmö
18,6
12,6
Kungsbacka
17,6
11,5
Norrköping
17,5
12,6

Källa: Energimyndigheten "Nätanslutna solcellsanläggningar".

Nya siffror för installerad effekt per capita och per kvadratmeter 

Nytt i årets statistik för nätanslutna solcellsanläggningar är siffror för den installerade effekten per capita och per kvadratkilometer, både på nationell och regional nivå. Det är två av många olika sätt att jämföra utbyggnaden genom att ta hänsyn till förutsättningarna i varje region.

2016
2017
2018
2019
2020
Effekt per capita (W/person)
14
23
40
68
105
Effekt per m2 (W/m2)
344
567
1 009
1 714
2 675

Källa: Energimyndigheten "Nätanslutna solcellsanläggningar", SCB för statistik om befolkningstäthet.

Nyheter