600 miljoner till energiomställningens kompetensförsörjning

Tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och akademi finansierar Energimyndigheten 11 kompetenscentrum som ska bygga upp kunskap och kompetens som accelererar omställningen bort från fossilsamhället och stärker Sveriges konkurrenskraft. Energimyndighetens stöd på 600 miljoner kronor utgör en tredjedel av finansieringen och växlas upp av lika stora delar från lärosäten och forskningsinstitut respektive näringsliv och offentliga organisationer.

Det politiska målet är att Sverige ska ha uppnått fossilfrihet om drygt 20 år. Fortfarande behövs ytterligare kunskap för att genomföra denna omställning på ett hållbart och resurseffektivt sätt. Samtidigt efterlyser många företag och organisationer vikten av att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen, men även det tydliga behovet av att på kort sikt få fler kompetenser in i arbetet med att genomföra omställningen i praktiken.

Därför har Energimyndigheten utlyst forskningsmedel för att finansiera de bästa Kompetenscentrumbildningarna i Sverige inom energiområdet. Syftet med utlysningen var att finna kompetenscentrum som kan skapa en långsiktig samverkan mellan olika parter och bedriva högkvalitativ och behovsdriven forskning som bidrar med spetskompetens om centrala frågor för att skapa och upprätthålla ett hållbart och fossilfritt energisystem.

– Det är väldigt glädjande att se det stora intresse denna utlysning om kompetenscentrum har haft. Kompetensförsörjning och -utveckling är ett centralt bidrag från forskningen och denna satsning gör vi tillsammans med akademin, näringsliv och offentlig sektor. Satsningen bidrar också till att Sverige fortsätter vara en världsledande forsknings- och innovationsnation med ett konkurrenskraftigt näringsliv, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Intresset för utlysningen har varit stort och till utlysningen kom det in 29 ansökningar som har granskats i flera steg och bedömts i konkurrens med varandra. Bakom varje ansökan ligger ett stort engagemang med många inblandade aktörer och mycket gemensamt arbete.

– Kvalitén på samtliga ansökningar har varit mycket hög. Efter en gedigen bedömningsprocess har vi nu en portfölj med 11 centrum med internationell spets inom en bredd av olika områden där efterfrågan på kompetens är stor, säger Rémy Kolessar avdelningschef för Forskning, innovation och affärsutveckling på Energimyndigheten.

Långsiktiga satsningar med förutsättning till samverkan

Kompetenscentrumen är långsiktiga forskningssatsningar där behovsdriven forskning kommer att bedrivas om såväl elsystem och bioenergi som transporter, industriella processer och energisystem. De omfattar fem år i en första etapp, med möjlighet till förlängning med ytterligare fem år. Långsiktigheten skapar goda förutsättningar att fördjupa relationen och öka samverkan mellan aktörerna.

Kompetenscentrumen är en gemensam satsning där Energimyndighetens stöd på totalt närmare 600 miljoner kronor växlas upp av motsvarande tredjedelar från lärosäten och forskningsinstitut respektive näringsliv och offentliga organisationer. Sammantaget innebär kompetenscentrumsatsningen att cirka 150 doktorander och juniora forskare utbildas i aktuella frågor samtidigt som närmare 230 företag och andra organisationer får ett rejält kunskaps- och kompetenslyft.

En framgångsfaktor både för forskningens relevans och kvalitet är en aktiv samverkan där personal från företag och andra organisationer deltar direkt i forskningsaktiviteterna. Forskarna får därigenom tillgång till de problem och erfarenheter företagen och offentlig sektor har samtidigt som det sker en direkt kunskapsöverföring och kompetensuppbyggnad hos de medverkande aktörerna. Att behovsdriven forskning med hög samhällsrelevans går att kombinera med hög kvalitet framgår av en effektutvärdering som Energimyndigheten låtit göra över de drygt 800 doktorander som myndigheten har finansierat sedan 2012.

Här kan du läsa mer om effektutvärderingen.

Beviljade kompetenscentrum

Kompetenscentrum är en etablerad modell och ett bra verktyg för att bidra till ökad samverkan och forskning av högsta kvalitet och relevans.

Här kan du läsa mer om Energimyndighetens satsning på kompetenscentrum och de 11 nya enskilda satsningarna.

 

Nyheter