Ändring i föreskrifter om ursprungsgarantier för el

Från och med 6 januari 2021 ska alla handlare av ursprungsgarantier lämna uppgifter om sin affärsverksamhet om handlaren vill överföra ursprungsgarantier till annan EU-medlemsstat.

Ändringen i föreskriften innebär att alla handlare ska lämna uppgifter om sin verksamhet i samband med ansökan om särskilt konto för ursprungsgarantier som kan överföras till en annan EU-medlemsstat (EECS-konto).  Handlaren kan lämna uppgifter om sin verksamhet genom att fylla i ett så kallat Känn-Din-Kund-formulär som Energimyndigheten tillhandahåller.

Denna ändring i föreskrifter om ursprungsgarantier för el gäller från 2021-01-06 Ändringarna består i att en ny paragraf, 9 a, tillkommer i föreskrifterna.

Du som redan har ett konto berörs inte av den här ändringen i föreskrifterna.

Nyheter