Anmäla om rapporteringsskyldighet enligt hållbarhetslagen

Den 1 juli 2021 träder lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetslagen) i kraft. För att beviljas hållbarhetsbesked behöver den som är rapporteringsskyldig enligt 3 kap. 1 § 1 – 4 hållbarhetslagen anmäla om rapporteringsskyldighet. Anmälan om rapporteringsskyldigheten ska ske till Energimyndigheten.

Ändringarna innebär en utökning av vem som är skyldig att uppfylla hållbarhetskriterier. För att medges hållbarhetsbesked måste den som begär det anmälan om rapporteringsskyldighet. I 3 kap. 2 § hållbarhetslagen anges att den som är rapporteringsskyldig ska anmäla detta till tillsynsmyndigheten. En anmälan ska göras senast två veckor efter det att rapporteringsskyldigheten har inträtt.

Just nu går det inte att anmäla om rapporteringsskyldighet genom e-kanalen. Energimyndigheten har därför tagit fram ett tillfälligt förfarande för anmälan om rapporteringsskyldighet. Anmälan ska ske via detta formulär.

Anmälan fylls i och skickas till Energimyndigheten via epost regist...@energimyndigheten.se eller per post till adressen i anmälan.

Efter anmälan kommer Energimyndigheten kontakta den som anmält rapporteringsskyldighet och begära de ytterligare uppgifter som krävs för att beviljas hållbarhetsbesked. Detta kommer ske efter den 30 augusti 2021.

Mer information om begrepp och regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen finns på www.energimyndigheten.se/hbk.