Bolag med energiinnovation kan få stöd att expandera globalt

Har du en innovation som kan bidra till minskad klimatpåverkan eller omställningen till ett hållbart energisystem? Är du intresserad av att expandera till en global marknad snabbt? Sök till Energimyndighetens nya internationella program Global Innovation Accelerator (GIA), sista ansökningsdag är den 15 december.


Foto:Unsplash/Ben White

Det nya programmet riktar sig till små och medelstora företag med innovationer som bidrar till omställningen och ett hållbart energisystem. Företag som söker till programmet ska vilja etablera sig på en internationell marknad som inte är Indien, Tyskland, USA, Indonesien.

För att att deltagande företag ska få ut bästa resultat av sin medverkan i programmet bör deras innovation vara redo för marknadslansering, men en utvecklad prototyp kan också tillåtas.

Programmet erbjuder affärs- och marknadsutvecklande stöd och utgår från varje enskilt företags individuella behov. Det kan till exempel vara marknadskartläggning, stöd med standardisering- och certifieringsfrågor, deltagandet på en konferens/mässa och investerarsökning.

Alla deltagande företag väljer världsdel, land, marknad eller värdekedja som man vill lansera sin innovation på. De deltagande företagen kan dessutom ansöka om upp till 600 000 SEK i bidrag för att engagera industriexperter och konsulter, både i Sverige och internationellt, för att hämta in nischad kunskap för den valda målmarknaden.

Webbinarium 18 november

Energimyndigheten och Business Sweden bjuder in till ett informationswebbinarium om GIA där du får mer information om programmet, dess erbjudande och krav på ansökande företagen. Här finns det också möjlighet att ställa frågor. Webbinariet hålls den 18 november, kl. 10-11. Anmäl dig till webbinariet här.