Den svensk-norska årsrapporten för elcertifikatmarknaden finns nu tillgänglig på engelska

Energimyndigheten har publicerat årsrapporten för elcertifikatmarknaden 2020 översatt till engelska.

I juni publicerades årsrapporten för den svensk-norska elcertifikatmarknaden 2020. Rapporten, som presenterades under det webbaserat marknadsseminariet den 18 juni, innehåller framförallt statistik från det gångna året. Nu har årsrapporten översatts till engelska.

Ni hittar både den svenska och den engelska versionen av årsrapporten på vår sida för marknadsstatistik.