Digital hearing om arbetet med branschgemensam hållbarhetsmärkning för godstransporter och e-handel

En branschgemensam hållbarhetsmärkning för godstransporter och e-handel behövs för att underlätta för den som handlar på nätet att välja hållbara fraktalternativ. Kom och lyssna till hur Fair Transport, Svanen och Bra Miljöval har arbetat tillsammans med branschen för att ta fram effektiva och samordnade märkningar. 

 

Hearingen är intressant för dig som exempelvis är transportör, speditör, transportköpare, arbetar med e-handel eller i branschorganisation. Under hearingen finns det chans att vara med och bidra genom att ställa frågor och ge inspel via Menti.

Anmäl dig via länken senast 23 november: Digital konferens via Teams den 24 november 9.00-11.30

Agenda

Inledning och välkomnande

  • Mårten Sjölin, Transportföretagen, hälsar välkomna och inleder förmiddagen
  • Karin Sahlin, Energimyndigheten, berättar om regeringsuppdraget och varför en hållbarhetsmärkning är viktig att få på plats

Resultat hittills

  • Resumé av arbetet som skett

Hur ska märkningarna fungera på marknaden?

  • Svanen, Sveriges Åkeriföretag, Transportföretagen och Bra miljöval ger en bild av hur märkningarna ska samverka.
  • Mårten Sjölin intervjuar aktörerna och publiken har möjlighet att ställa frågor.

Paus

Vad tycker konsumenterna?

  • Presentation av Uta Hönemann, Svanen.
  • Gemensam frågestund

Summering och avslutning


Bakgrund

Hearingen är en del i arbetet med Energimyndighetens Sektorsstrategi för fossilfria transporter där Mårten Sjölin, som representerar transportföretagen, håller ihop arbetet på uppdrag av Energimyndigheten.

Vid frågor om hearingen kontakta Karin Sahlin eller Olov Åslund.

Nyheter