Digitalt seminarium om design av klimataktiviteter under Parisavtalets artikel 6

Energimyndigheten håller i ett digitalt seminarium den 19 och 20 oktober, om utformningsprocessen och lärdomar från arbetet med så kallade Mitigation Activity Design Documents (MADD:s).

Parisavtalet utgör en viktig milstolpe i utformningen av internationella samarbeten för att bemöta klimatförändringarna. Enheten för internationella klimatsamarbeten arbetar aktivt med att utveckla metoder och verktyg samt etablera konkreta samarbeten med andra länder inom ramverket för artikel 6.

I november 2020 begärde Energimyndigheten in förslag på klimataktiviteter designade för att generera utsläppsminskningar kompatibla med artikel 6. Sverige har sedan dess utvecklad fem olika MADD:s i samarbete med fem olika länder: Ghana, Dominikanska republiken, Etiopien, Argentina och Sydafrika.

Klimataktiviteterna samt lärdomar från processen kommer att presenteras med fokus på följande fokusområden:

  • val av metod för att uppskatta, verifiera och rapportera effekter och utsläppsminskningar
  • teknisk och ekonomisk rimlighetsbedömning
  • implementering av hållbar utveckling
  • hänsyn till värdlandet och dess nationella åtagandeplan, så kallad Nationally Determined Contribution (NDC)
  • övergripande utmaningar och lärdomar.

Målgrupp

Webbinariet riktar sig både till bredare internationella nätverk som är intresserade av utveckling av artikel 6 i Parisavtalet samt aktörer som är intresserade av att utveckla klimataktiviteter genom artikel 6.

Syftet med seminariet är att dela och informera om de resultat och lärdomar som uppkommit under utvecklingen av MADD:arna, samt ge möjlighet till att ställa frågor.

Material

De slutgilitiga MADD:arna kommer skickas ut via inbjudan till deltagare.

Summering av MADD - Mitigation Design for Article 6

Praktisk information

Seminariet kommer hållas vid två separata tillfällen via Teams, den 19 oktober och 20 oktober. Seminariet hålls på engelska.

  • Tillfälle 1: tisdag 19 oktober kl. 9.00–11.15
  • Tillfälle 2: onsdag 20 oktober kl. 14.30–16.25

Anmälan

Sista anmälningsdag är måndag 18 oktober klockan 12.00.

Anmäl dig till seminariet

Agenda 19 oktober

Tid (14:30–16:25 CEST) Innehåll
10 min Välkomna
20 min Sweden’s experiences on Article 6
20 min WORLD VISION - Energy Efficient Stoves Program for Rural Ethiopia
20 min STELLA FUTURA - Christian Health Association of Ghana (CHAG) Solar PV Program
10 min Paus
20 min ENERTRAG - Green hydrogen for the production of ammonia in South Africa
30 min Diskussion, frågor och svar
5 min Summering

Agenda 20 oktober

Tid (14:30–16:25 CEST) Innehåll
10 min Welcoming Remarks
20 min Sweden’s experiences on Article 6
20 min FIRST CLIMATE - Biogas to Energy Program Argentina
10 min Paus
20 min AMMADOL BIO Waste to Value - Biogas and Bio Fertilizers in Dominican Republic
10 min WOCAN - Feasibility Study for W+ Standard Application to the Ammadol Bio Project
20 min Diskussion, frågor och svar
5 min Summering