Energieffektiv belysning för en hållbar industri

På Volvo Powertrain i Skövde håller man just nu på att byta ut lysrörsbelysningen i en av sina fabriker mot nya energisnåla LED-lampor. Projektet har inte bara potential att leda till stora energibesparingar – utan också till stora arbetsmiljö- och kvalitetsmässiga vinster. Energmyndigheten har gett stöd via Energisteget.

Industrilokal hos Volvo Powertrain

Foto: Volvo Powertrain

Det finns inget precist sätt att mäta hur stora energibesparingar som uppnås genom att gå över till energieffektiv belysning i industrin. Men varje gammal belysningskälla som byts ut mot en ny energisnål LED-lampa leder förstås till stora vinster, både för människa och miljö. Fråga bara Volvo Powertrain, som tillverkar drivlinekomponenter åt företag inom Volvokoncernen.

En helt annan kontroll

På Volvo Powertrain har man sedan länge jobbat aktivt med energieffektivisering, bland annat genom att byta ut äldre lysrör mot LED-lampor i sina fabriker. Den krävande produktionsmiljön och investeringarnas långa återbetalningstider har dock gjort att företaget tidigare har valt att byta ut belysningen i omgångar.

– Vi har jagat energibesparingar i våra fabriker under många år. Investeringar som har en återbetalningstid på 1–2 år brukar vi kunna genomföra. Men om vi skulle rusta upp allmänbelysningen i en hel fabrik på en gång skulle det vara återbetalt först efter 7–8 år. Det är för lång tid, säger Sten Ågren, fastighetsförvaltare och energiansvarig på Volvo Group Real Estate.

Sten Ågren Volvo Powertrain

Foto: Volvo Powertrain

Tack vare ett investeringsstöd från Energimyndigheten via Energisteget har ett fullskaligt projekt ändå blivit möjligt, och arbetet med att byta ut belysningen i en av fabrikerna är nu i full gång. Projektet har delats upp i fem etapper och beräknas bli klart under 2021.

Redan efter att två etapper har klarats av har man sänkt energianvändningen som går åt till allmänbelysningen med 63 procent.

Nyttan med den energieffektiva belysningen sträcker sig längre än så. När fabriken i Skövde byggdes monterades lysrören jämnt över hela fabrikslokalen, med bara två möjliga lägen: antingen tänt eller släckt i